Windows Tips Downloads Birds of PA Back to our home page Find out About Us View My Gallery Visit our Forum

Saturday, July 5, 2008

Mahal na mahal kita!

To my love, my friend, my sunshine Lucina.
Gusto kitang makasama habambuhay!

Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay!

Mahal na mahal kita!

For everyone else, I love you Lucina!

0 comments: